UKŁADY ZBIOROWE PRACY

LISTA ARTYKUŁÓW

Informacja ze spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego, obytego w Warszawie w siedzibie ZZZE w dniu 24 04 2019r.

Niniejsza informacja stanowi kontynuację sprawozdań wcześniejszych, między innymi z 18 listopada 2018 oraz 21 02 2019 2019 r. W przypisie  załączamy link do tych informacji[1]

Czytaj więcej

Pisma i stanowiska Central związkowych w sprawie przywrócenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Energetycznej

Nacisk ze strony Central związkowych na ujednolicenie prawa pracowników branży energetycznej oraz przywrócenie ponadzkladowego układu dla tej branży trwa niemalże od momentu rozwiązania federacji pracodawców, umożliwiającego odstąpienie poszczególnych spółek od dotychczasowego PUZP. Do chwili obecnej nacisk ten ograniczał się do wystąpień na Trójstronnej Komisji ds Branży Energetycznej oraz przedkładaniu licznych...

Czytaj więcej

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPU PRAC NAD PODPISANIEM NOWEGO PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA BRANŻY ENERGETYCZNEJ 25 02 2019

Niniejsza informacja stanowi kontynuację informacji na temat prac nad PUZP z dnia 18-go października 2018 r. W tym miejscu załączamy link do tej informacji Dla przypomnienia; prace nad tym dokumentem trwają w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (dalej Zespół). Począwszy od czerwcowej (2018r)...

Czytaj więcej

Prace nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej

Prace nad tym dokumentem trwają w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Dla przypomnienia – branżowy PUZP przestał funkcjonować w 2015/2016 r. kiedy to samorozwiązaniu uległy federacje  pracodawców – strony tego układu. Działania te były poprzedzone próbą wypowiedzenia części układu, dotyczącej czasu pracy. Powszechnie...

Czytaj więcej

Układy zbiorowe pracy – propozycje zmian wg projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy

Poniżej przedstawiam zestawienie obowiązujących przepisów o układach zbiorowych z przepisami projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Przepisy nowe są w dużym stopniu wzorowane na obowiązujących, i w przeważającej masie mają zbliżone, albo wręcz identyczne brzmienie. Projekt zakłada jednak kilka bardzo wyraźnych zmian jeżeli chodzi o czas obowiązywania układów (znikają układy na...

Czytaj więcej