Pisma i stanowiska Central związkowych w sprawie przywrócenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Branży Energetycznej

Nacisk ze strony Central związkowych na ujednolicenie prawa pracowników branży energetycznej oraz przywrócenie ponadzkladowego układu dla tej branży trwa niemalże od momentu rozwiązania federacji pracodawców, umożliwiającego odstąpienie poszczególnych spółek od dotychczasowego PUZP. Do chwili obecnej nacisk ten ograniczał się do wystąpień na Trójstronnej Komisji ds Branży Energetycznej oraz przedkładaniu licznych pism i stanowisk. W załącznikach do tego artykułu przedstawiona jest cała korespondencja w sprawie PUZP z ostatnich trzech lat.