Podsumowanie prac Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w latach 2019-2023. Raport otwarcia na rok 2024

Okres 2019-2023 przyniósł istotne zmiany dla branży energetycznej. Zrzeszenie
Związków Zawodowych Energetyków, sumując dotychczasowe relacje partnerów społecznych
pracujących w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej, wnosi o nowe otwarcie dla
szeregu procesów zamrożonych październikowymi wyborami parlamentarnymi.