Nasi partnerzy to:

Współpracujemy z:
  • Komisja Kodyfikacyjna
  • Zespół Ekspercki przy członkach Komisji Kodyfikacyjnej
  • Rada Dialogu Społecznego
  • Zespół Trójstronny ds. Branży Elektroenergetycznej
  • Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego