Witamy na naszej stronie!

Prawo pracy oraz prawo gospodarcze i handlowe to te dziedziny prawa, którymi zajmuje się nasz Zespół. Artykuł 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wpisujący dialog i współpracę partnerów społecznych w fundamenty ustroju gospodarczego Polski stanowi natomiast punkt odniesienia, wokół którego koncentruje się nasza praca.

Z uwagą obserwujemy zbiorowe relacje zachodzące pomiędzy partnerami społecznymi, poczynając od polskiego Ustawodawcy, poprzez poziom wielkich central związkowych i grup kapitałowych a kończąc na pojedynczych przedsiębiorstwach i ich załogach. Treścią tych relacji są często rozbieżne interesy polskiego państwa, grup pracodawców i ludzi pracy.

Zaufanie Stron spowodowało, że możemy aktywnie uczestniczyć w trudnym procesie niwelowania tychże rozbieżności – procesie dialogu społecznego. Zadanie, które na siebie przyjęliśmy to mediacja, dostarczanie narzędzi prawnych oraz poszukiwanie takich rozwiązań, które zbliżą do siebie interesy poszczególnych stron dialogu społecznego, tak by stał się on rzeczywistym motorem społecznej gospodarki rynkowej.

Nasza misja trwa już od ponad 15 lat. W dziedzinie prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego możemy wykazać się dużym doświadczeniem, a także zaufaniem, jakim obdarzyły nas zarówno centrale związkowe jak i zarządy dużych grup kapitałowych. W zakładce „doświadczenie” – znajdziecie Państwo listę projektów, którymi Kancelaria zajmowała się w ostatnim dziesięcioleciu. W zakładce „Partnerzy” Kancelarii znajdziecie Państwo listę podmiotów, które obdarzyły nas swoim zaufaniem”.