Informacja ze spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego, obytego w Warszawie w siedzibie ZZZE w dniu 24 04 2019r.

Niniejsza informacja stanowi kontynuację sprawozdań wcześniejszych, między innymi z 18 listopada 2018 oraz 21 02 2019 2019 r. W przypisie  załączamy link do tych informacji[1]