KONFERENCJE

LISTA ARTYKUŁÓW

Konferencja Naukowa 2024 – 35 lat zbiorowego prawa pracy.

28 listopada 2023

Szanowni Państwo! Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków ma przyjemność poinformować o kolejnej konferencji naukowej, która planowana jest na 17 października roku 2024 roku. Miejsce konferencji to Warszawa, Sala lustrzana Pałacu Staszica, siedziby Polskiej Akademii Nauk ul Nowy Świat 72. Tytuł konferencji brzmi: 35 lat zbiorowego prawa pracy. W 2024 roku upłynie...

Czytaj więcej

Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”

29 października 2023

5 października 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się, Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”, zorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, oraz naszą kancelarię przy współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Podczas wydarzenia referaty wygłosili przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, biznesowych oraz eksperci z zakresu...

Czytaj więcej

Co dalej z prawem pracy. Podsumowanie konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, odbytej 19-lutego 2020 r

9 czerwca 2021

Przedstawicielem Zrzeszenia na konferencji był adw Łukasz Panasiuk. Przedmiotem konferencji,  najogólniej rzecz ujmując było zmieniające się prawo pracy w zakresie indywidualnym i zbiorowym. Wiele z tematów konferencyjnych to tematy, które są przedmiotem prac Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego oraz tematy, o omówienie których Zrzeszenie wnosiło m.in. stanowiskiem...

Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej.

9 czerwca 2021

Konferencja z udziałem Organizacji związkowych oraz przedstawicieli pracodawców, organizowana pod patronatem Grupy kapitałowej  Konferencja organizowana jest w Poznaniu przy ul Strzeszyńskiej 58 w dniu 21 -22 03 2019 r. Początek konferencji o godzinie 11 00 Wstęp na konferencję za okazaniem zaproszenia. W załączniku materiały i publikacje konferencyjne W załączniku ogólne...

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego – informacja

9 czerwca 2021

W dniu 13 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.  Całość posiedzenia poświęcona została w zasadzie tematowi zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dla przypomnienia, projekt zaproponowany przez stronę rządową zawiera istotne zmiany w prawie sporowym. Zawęża między innymi krąg przedmiotów, wokół których...

Czytaj więcej

Konferencja naukowa (planowana). Temat “Rozwiązywanie sporów zbiorowych – kształt nowelizacji prawa sporowego”

9 czerwca 2021

TEMAT: Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  – sądowe kontrole sporów zbiorowych Organizatorzy     Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych     Tematy  konferencji   1.       Spory zbiorowe jako element dialogu społecznego 2.       Przedmiot sporu zbiorowego zawężanie czy poszerzenie problematyki wokół, której może być prowadzony spór...

Czytaj więcej

Jedność branżowego ruchu związkowego

9 czerwca 2021

W dniach 25 -27 czerwca na zamku w Karnitach odbyła się Sekcja Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. Jednym z istotniejszych tematów była sytuacja branżowych związków zawodowych w poszczególnych grupach energetycznych.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konferencji pt. Co dalej z reformą prawa pracy

9 czerwca 2021

W dniu 20 06 2018 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyła się współorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Konferencja pt. – Co dalej z reformą prawa pracy. W Konferencji udział wzięli min. minister Marcin Zieleniecki – przewodniczący Komisji kodyfikacyjnej, odpowiedzialnej za przygotowanie projektów dwóch kodeksów pracy. Z ramienia...

Czytaj więcej

Informacja na temat planowanej konferencji pt. „Co dalej z reformą prawa pracy”

9 czerwca 2021

Jak już informowałem na Zjeździe ZZZE; kontynuujemy pracę nad wybranymi zagadnieniami z projektów kodeksów pracy tj. przejściem pracowników do nowego pracodawcy, stopniową eliminacją umów śmieciowych, kontrolą legalności sporów zbiorowych, rolą rzeczywistego pracodawcy/podmiotu na odpowiednim poziomie decyzyjności w dialogu społecznym. Dla przypomnienia. W projektach kodeksów częściowo znalazły się propozycje Zrzeszenia dot....

Czytaj więcej

Projekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – debata Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

9 czerwca 2021

Wstęp W dniu 28 marca br. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się debata dotycząca dwóch projektów kodeksów pracy – indywidulanego i zbiorowego. Niestety debata od strony organizacyjnej, a także merytorycznej nie spełniła oczekiwań zaproszonych gości. Z trzynastu członków Komisji Kodyfikacyjnej w debacie udział wzięli jedynie czterej jej przedstawiciele,...

Czytaj więcej

Konferencja na temat zmian w art. 23 1 kodeksu pracy w związku z art. 26 1 ustawy o związkach zawodowych

9 czerwca 2021

Wprowadzenie W dniu 12 12 2017 roku w Centrum Dialogu przy ul. Limanowskiego w Warszawie odbyło się Seminarium poświęcone problematyce przejścia pracowników do nowego pracodawcy w trybie art. 23 [1] kodeksu pracy oraz uprawnień związkowych z tym związanych – art. 26[1] ustawy o związkach zawodowych (dalej uzz). Inicjatorem seminarium było...

Czytaj więcej

Konferencja Naukowa pt. “Praktyczne Problemy Zbiorowego Prawa Pracy”

9 czerwca 2021

W dniach 13-14 października 2016 r. odbyła się konferencja naukowa „Praktyczne problemy zbiorowego prawa pracy” organizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków. Konferencja miała charakter konferencji przygotowawczej dla prac Komisji kodyfikacyjnej, rozpoczynającej pracę nad nowym kodeksem pracy w części indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Tematyka konferencji koncentrowała się głównie na zagadnieniach...

Czytaj więcej