Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”

5 października 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się, Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”, zorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, oraz naszą kancelarię przy współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Podczas wydarzenia referaty wygłosili przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, biznesowych oraz eksperci z zakresu prawa pracy. Między wystąpieniami odbyły się istotne dyskusje dotyczące dialogu społecznego w sektorze publicznoprawnym, przedsiębiorstw i grup kapitałowych. Podczas konferencji, został zaprezentowany wniosek o nowelizację szeregu ustaw zbiorowego prawa pracy w zakresie pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego jako stron branżowego dialogu społecznego. Partnerami strategicznymi wydarzenia były Orlen S.A. oraz Enea S.A. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. 

Treść Referatów przedstawionych podczas konferencji:Referat pod tytułem “Znaczenie dialogu partnerów społecznych w gospodarce rynkowej na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie” zaprezentowany przez Pana Jerzego Wiertelaka, Przewodniczącego Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.

Jerzy Wiertelak – nagranie referatu

Referat pod tytułem “Dialog społeczny w prawie międzynarodowym” zaprezentowany przez Pana Piotra Ostrowskiego, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Piotr Ostrowski – nagranie referatu
Referat wprowadzający pod tytułem “Problem identyfikacji pracodawcy w relacjach zbiorowych” przedstawiła Pani Prof. Małgorzata Kurzynoga

Małgorzata Kurzynoga – Nagranie Referatu
Referat pod tytułem “Dialog Społeczny w złożonych stukturach organizacyjnych” zaprezentowany przez Pana Prof. Łukasza Pisarczyka

Łukasz Pisarczyk – Nagranie referatu

Referat pod tytułem “Praktyczne problemy z identyfikacją pracodawcy w złożonych strukturach organizacyjnych” przedstawiony przez Panią Dr Iwonę Jaroszewską-Ignatowską

Iwona Jaroszewska-Ignatowksa – Nagranie Referatu


Referat pod tytułem „Rola Zarządu Centralnego w dialogu społecznym grup przedsiębiorstw o zasięgu transgranicznym i wspólnotowym – aspekt pozaprawny” zaprezentowany przez Panią Wiolettę Kandziak, Przedstawicielkę zarządu centralnego grupy ORLEN

Wioletta Kandziak – Nagranie referatu

Referat pod tytułem “Dialog społeczny we wspólnotowych grupach kapitałowych z punktu widzenia przedstawicielstw pracowniczych” zaprezentowany przez Panią Edytę Górecką, w zastępstwie za Przewodniczącego Zespołu ds. Europejskich Rad Zakładowych przy OPZZ – Pana Jarosława Szunejko

Edyta Górecka – nagranie referatu

Referat pod tytułem “Rola podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym w ramach grupy kapitałowej” zaprezentowany przez profesora UW, dr hab. Krzysztofa Walczaka

prof. Krzysztof Walczak – nagranie referatu

Referat pod tytułem “Branżowy dialog społeczny w grupach kapitałowych na tle problematyki zespołów trójstronnych” przedstawiony przez Pana Marka Soleckiego, członka Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej ze strony społecznej

Marek Solecki – nagranie referatu

Referat pod tytułem “Branżowy dialog społeczny w grupach kapitałowych z punktu widzenia podmiotów pracodawczych” przedstawiony przez Panią Izabelę Zawadzką, w zastępstwie za Pana Dariusza Szymczaka, członka zespołu trójstronnego ds. Branży Energetycznej

Izabela zawadzka ‐ nagranie referatu

Referat pod tytułem “W poszukiwaniu optymalnego modelu branżowego dialogu społecznego Jednolity zarząd grupą kapitałową” zaprezentowany przez Pana Marcina Szymanka w zastępstwie za Artura Warzochę, członka Zespołu Trójstronnego zarządu Tauron.

Marcin Szymanek – nagranie referatu
Referat pod tytułem “Dialog społeczny w służbie cywilnej” zaprezentował Pan dr Jakb Szmit, przedstawiciel biura prawnego NSZZ Solidarność

Jaknub Szmit – nagranie referatu

Referat pod tytułem “Dialog społeczny w sektorze edukacji” przedstawił Pan dr Błażej Mądrzycki, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Uniwersytet Śląski.

Błażej Mądrzycki – nagranie referatu

Drugi referat dotyczący Dialogu społecznego w sektorze edukacji wygłosił Pan Krzysztof Stradomski, przedtawiciel Biura Zarządu Głównego ZNP

Krzysztod Stradomski – nagranie referatu

Wniosek o nowelizację szeregu ustaw zbiorowego prawa pracy w zakresie pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego jako stron branżowego dialogu społecznego zaprezentował Pan Marcin Szymanek, ekspert Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.

Marcin Szymanek – nagranie przedstawienia wniosku