Przeprowadzanie szkoleń w pandemii

Na dzień 31 sierpnia 2021 r. prowadzenie szkoleń z zakresu działalności związkowej nie jest zabronione nawet jeżeli szkolenie to ma mieć postać przykładowo bezpośredniego spotkania 50 osób w wynajętym hotelu. Kwestię zakazów regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem pandemii z 6 maja 2021 r. […]

Oferta szkoleń z prawa pracy oraz prawa gospodarczego i handlowego. lipiec, sierpień 2020

Tematyka szkoleń    Najnowsze Zmiany w prawie pracy oraz prawie gospodarczym i handlowym Adresaci                  Wyższa kadra związkowa oraz menedżerska osoby uczestniczące w dialogu społecznym Cel szkoleń              aktualizacja wiedzy słuchaczy z zakresu prawa pracy oraz ksh handlowego Miejsce szkoleń.      Biograd na Moru, hotel Iliria, Chorwacja   Dojazd                     Przelot samolotem z Gdańska lub Warszawy Terminy szkoleń Ze […]

Oferta szkoleń z zakresu prawa pracy jesień 2019

Temat szkolenia   Najnowsze zmiany w indywidualnym oraz zbiorowym prawie pracy Termin szkolenia Do uzgodnienia – wstępne terminy październik listopad 2019r. 08-09 10  2019 r. Prowadzący radca prawny Magdalena Trębacz, adwokat Łukasz Panasiuk, Marcin Szymanek[1] Opis szkolenia Szkolenie obejmować będzie aktualne zmiany w ustawach: – o związkach zawodowych, – ustawie kodeks pracy, a także projektowane […]

Wybrane aspekty prawa przewozowego z uwzględnieniem przewoźnika i spedytora

Szkolenie przeprowadzono na zlecenie MC LTD. Szkolenie adresowane jest do spedytorów i przewoźników zajmujących się transportem morskim i lądowym. Szkolenie przeprowadzono w udostępnionym MC LTD biurze spedycyjnym w porcie morskim Santa Cruse de Tenerive. Szkolenie odbyło się w dniach 17- 24 03 2018r. W dniach przerwy pomiędzy szkoleniami organizator urozmaicił kursantom czas żeglugą jachtem morskim […]

Prawne aspekty działalności związkowej

Szkolenie przeprowadzono dla członków zarządów organizacji związkowych przedsiębiorstw wytwarzana Polskiej Grupy Kapitałowej Szkolenie zostało przeprowadzone w Warszawie w siedzibie Forum Związków Zawodowych Szkolenie objęło  zagadnienia dotyczące niektórych prawnych aspektów działalności związkowej  Szczegółowa tematyka szkolenia to;   Źródła prawa w oparciu o które działają organizacje związkowe Organizacja związkowa jako grupa nacisku Organizacja i struktura związku zawodowego […]

Księgowość związków zawodowych

KONSPEKT SZKOLENIAZ ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCHNIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejszy konspekt ma charakter szkoleniowy, skierowany do szerokiego grona odbiorców, nie będących fachowcami w zakresie księgowości, i ma na celu przybliżenie tematyki rachunkowości i księgowania w aspektach związanych z działaniem organizacji związkowych, zawiera zatem uproszczenia i pomija kwestie, mniej istotne z punktu widzenia zakresu materiału