Wybrane aspekty prawa przewozowego z uwzględnieniem przewoźnika i spedytora

Szkolenie przeprowadzono na zlecenie MC LTD. Szkolenie adresowane jest do spedytorów i przewoźników zajmujących się transportem morskim i lądowym. Szkolenie przeprowadzono w udostępnionym MC LTD biurze spedycyjnym w porcie morskim Santa Cruse de Tenerive. Szkolenie odbyło się w dniach 17- 24 03 2018r. W dniach przerwy pomiędzy szkoleniami organizator urozmaicił kursantom czas żeglugą jachtem morskim pomiędzy wyspami archipelagu Wysp Kanaryjskich.