Prawne aspekty działalności związkowej

Aktywność funkcyjnych członków funkcyjnych związku zawodowego dzielimy na trzy pola. Pierwsze pole to aktywność na rzecz samego związku. Drugie pole to aktywność na rzez pracownika, trzecie pole to aktywność na rzecz załogi. Szkolenia te będą poświęcone prawnym aspektom tych działalności. 1.              Czym jest związek zawodowy: –              Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, […]