Legal,Law,Concept,Image,,Abstract,Close,Up,Detail,Of,Scales
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Sun,Sunset,Over,The,Polish,Senate,And,Parliament,Building,In
Zmiany w prawie
Silhouette,Of,Engineer,And,Foreman,Checking,At,High,Voltage,Tower
Dialog społeczny w energetyce,
branżowe energetyczne prawo pracy
Close,Up,Top,View,Of,Young,Business,People,Putting,Their
Europejski Dialog Społeczny
Europejskie Rady Zakładowe
Close,Up,Top,View,Of,Young,Business,People,Putting,Their
Europejski Dialog Społeczny
Europejskie Rady Zakładowe
Close,Up,Top,View,Of,Young,Business,People,Putting,Their
Europejski Dialog Społeczny
Europejskie Rady Zakładowe
Close,Up,Top,View,Of,Young,Business,People,Putting,Their
Europejski Dialog Społeczny
Europejskie Rady Zakładowe
Law,Books,In,Al,Law,Office's,Bookshelf.
Publikacje
Male,Speaker,Giving,Presentation,In,Lecture,Hall,At,University,Workshop.
Społeczna gospodarka rynkowa

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w prawie

Zmiany w prawie pracy

Dialog społeczny w energetyce
previous arrow
next arrow

Najnowsze artykuły

Analiza Proponowanych Zmian Przepisów Dotyczących Porozumień Zbiorowych i Proceduralnych

Artykuł analizuje projekt zmian przepisów dotyczących porozumień zbiorowych, które mają na celu stworzenie bardziej kontrolowanego systemu ich zawierania i zgłaszania do Komisji Europejskiej ds. Umów Zbiorowych Pracy (KEUZP). Omawia kluczowe zmiany w Kodeksie pracy, Karcie nauczyciela, ustawie o związkach zawodowych oraz innych aktach prawnych, a także potencjalne konflikty i implikacje...

Czytaj więcej

Ocena projektu ustawy o układach zbiorowych pracy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ocenić należy negatywnie. Proponowana ustawa zawiera rozwiązania sprzeczne z prawem europejskim które rzekomo na implementować (dyrektywy 2023/970), nie realizuje szeregu ważnych postulatów strony społecznej, oraz nie dostrzega bardzo ważnych problemów obecnych w orzecznictwie sądowym. Dodatkowo część...

Czytaj więcej

Wniosek o Inicjatywę Ustawodawczą w Zbiorowym Prawie Pracy: Wyeliminowanie Pozorności Rokowań

Wniosek o Inicjatywę Ustawodawczą w Zbiorowym Prawie Pracy: Wyeliminowanie Pozorności Rokowań

Czytaj więcej

Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”

5 października 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się, Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”, zorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, oraz naszą kancelarię przy współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Podczas wydarzenia referaty wygłosili przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, biznesowych oraz eksperci z zakresu...

Czytaj więcej

WYKAZ STANOWISK PRACY UPRAWNIAJĄCYCH DO URLOPU ENERGETYCZNEGO

Analiza istotnych przepisów dotyczących urlopów energetycznych i górniczych w sektorze elektroenergetycznym i branży górnictwa węgla brunatnego.

Czytaj więcej

Podsumowanie prac Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w latach 2019-2023. Raport otwarcia na rok 2024

Okres 2019-2023 przyniósł istotne zmiany dla branży energetycznej. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, sumując dotychczasowe relacje partnerów społecznych pracujących w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej, wnosi o nowe otwarcie dla szeregu procesów zamrożonych październikowymi wyborami parlamentarnymi.

Czytaj więcej

Konferencja Naukowa 2024 – 35 lat zbiorowego prawa pracy.

Szanowni Państwo! Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków ma przyjemność poinformować o kolejnej konferencji naukowej, która planowana jest na 17 października roku 2024 roku. Miejsce konferencji to Warszawa, Sala lustrzana Pałacu Staszica, siedziby Polskiej Akademii Nauk ul Nowy Świat 72. Tytuł konferencji brzmi: 35 lat zbiorowego prawa pracy. W 2024 roku upłynie...

Czytaj więcej

Pracodawca oraz podmiot decyzyjny w zbiorowym prawie pracy. Wniosek organizacji związkowej o inicjatywę ustawodawczą, prowadzącą do zmian w prawie pracy poprzez wyeliminowanie zjawiska pozorności rokowań

Szanowni Państwo! W poprzednich miesiącach opiniowaliśmy projekt ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych[1] (dalej URSZ). Projekt ten m.in. próbuje rozwiązać problem pozorności rokowań prowadzonych w ramach rozwiazywania sporu zbiorowego poprzez uzupełnienie lub zastąpienie pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) podmiotem na odpowiednim poziomie decyzyjności. Zdaniem Zrzeszenia problem pozorności...

Czytaj więcej

Możliwość przełożenia wyborów  do organów związków zawodowych w kontekście ustania staniu epidemii i zastąpienia go stanem zagrożenia epidemiologicznego

Dnia 19 sierpnia 2021 r. dnia weszła w życie nowelizacja art. 14i ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1842). Nowelizacja ta dodała do art. 14i ustęp 2...

Czytaj więcej