Projekt zmian w kodeksie pracy w 2022 r.

Przedstawiony projekt zmian w kodeksie pracy wymuszony jest koniecznością  wdrożenia dwóch dyrektyw europejskich, służących ochronie praw pracowników. Jest to przy tym projekt „wysokiej jakości”, podobnie jak towarzyszące mu materiały. Stąd jego ogólna ocena powinna być pozytywna. W dalszej części dokumentu znajdują się kolejno: informacja czego dotyczą zmiany, uwagi, jakie w mojej ocenie należy zgłosić do […]

Przedłużenie kadencji organów organizacji związkowych ze względu na trwającą pandemię

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przedłużenia kadencji organów związków zawodowych w związku z trwającą pandemią (która istotnie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia przeprowadzenie wyborów) dotychczas udzielaliśmy odpowiedzi wskazując na art. 10 ust. 1f w zw. z art. 7 ust. 2 i ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach […]

Zmiany w prawie pracy w latach 2015 – 2020. Liberalizacja prawa pracy.

WSTĘP Zestawienie i komentarz obejmuje okres ostatnich pięciu lat i pokrywa się z obecną i poprzedzającą kadencją polskiego prawodawcy. Pierwsze posiedzenie Parlamentu VIII kadencji odbyło się 12 listopada 2015 r. Pierwsza kadencja obecnego prezydenta trwa od dnia 6 sierpnia 2015 r. Od tamtej pory akty prawa pracy były nowelizowane wielokrotnie i w zakresie nieporównywalnie głębszym […]

Praca zdalna – benefit dla pracownika czy uciążliwość – ocena projektu zmian w przepisach

Praca zdalna – benefit dla pracownika czy problem. Na wstępie należy zauważyć, że w załączonym do projektu dokumencie pochodzącym od organizacji pracodawców praca zdalna jest uznawana za benefit dla pracownika. Twierdzenie to jest nieporozumieniem. Praca zdalna jest formą organizacji pracy, która ma swoje wady, zalety i koszty, i trudno ją jednoznacznie porównać z normalną organizacją. […]

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji

Przedmiotem oceny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji – druk senacki nr 177 (w załączeniu). Wstęp Utrwala się praktyka rozwiązywania niektórych problemów – w tym w prawie pracy „pod pretekstem” zwalczania pandemii COVID -19. Ustawodawca, uzasadniając inicjatywę koniecznością zwalczania epidemii, wprowadza trwałe rozwiązania, z których wprowadzeniem wiązałby […]

Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych datowany na 16 czerwca 2020 r.

Przedmiotem oceny jest projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych datowany na 16 czerwca 2020 r. Samą ideę przygotowania ustawy regulującej tę materię należy ocenić pozytywnie. Na chwilę obecną podstawą prawną działania Kas jest: 38 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który stanowi, że „U pracodawców mogą być tworzone kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być osoby wykonujące […]

Zmiany w prawie pracy związane z epidemią stan na 30 03 2020

W związku ze stanem epidemii  oraz pojawiającymi się próbami zmian w zakładowym prawie pracy u niektórych pracodawców warto zwrócić uwagę na następujące kwestie.  Przede wszystkim należy podkreślić, iż nadal trwają (30 03 2020) prace nad ostateczną wersją przepisów tzw. tarczy antykryzysowej – w chwili obecnej projekty znajdują się w Senacie i trudno jednoznacznie ocenić, które […]

Informacja dla organizacji związkowych, co do najistotniejszych zmian w zakresie prawa związkowego oraz prawa pracy, które wynikają z projektowanej ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ależy pamiętać, że poniższe propozycje nie są jeszcze obowiązującym prawem. Trzeba jednak uwzględnić tępo prac nad tymi przepisami i spodziewać się, że wkrótce wejdą w życie. Specustawa może czasowo ale w istotny sposób zmienić prawo pracy – zarówno zbiorowe jak i indywidualne, także na poziomie zakładowym – porozumienia i układy zbiorowe pracy. Wydaje się, że […]

nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Stanowisko członka Zespołu ds. prawa pracy przy RDS z ramienia OPZZ – Jerzego Wiertelaka W dniu 10 stycznia 2020 odbyło się spotkanie Strony społecznej Zespołu ds. Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie oraz eksperci dwóch Central związkowych – OPZZ oraz NSZZ Solidarność. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Forum Związków Zawodowych. Rozpatrywano […]

Informacja ze spotkania Strony Społecznej przy Zespole ds. Prawa Pracy przy RDS z dnia 10 stycznia 2020

Informacja na temat prac nad nowelizacją ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych W dniu 10 stycznia 2020 odbyło się spotkanie Strony społecznej Zespołu ds. Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie oraz eksperci dwóch Central związkowych – OPZZ oraz NSZZ Solidarność. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Forum Związków Zawodowych. Rozpatrywano m.in. kwestię nowelizacji […]