Analiza Proponowanych Zmian Przepisów Dotyczących Porozumień Zbiorowych i Proceduralnych

Artykuł analizuje projekt zmian przepisów dotyczących porozumień zbiorowych, które mają na celu stworzenie bardziej kontrolowanego systemu ich zawierania i zgłaszania do Komisji Europejskiej ds. Umów Zbiorowych Pracy (KEUZP). Omawia kluczowe zmiany w Kodeksie pracy, Karcie nauczyciela, ustawie o związkach zawodowych oraz innych aktach prawnych, a także potencjalne konflikty i implikacje proceduralne, szczególnie w kontekście sądowej kontroli sporów zbiorowych i strajków.

Ocena projektu ustawy o układach zbiorowych pracy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ocenić należy negatywnie. Proponowana ustawa zawiera rozwiązania sprzeczne z prawem europejskim które rzekomo na implementować (dyrektywy 2023/970), nie realizuje szeregu ważnych postulatów strony społecznej, oraz nie dostrzega bardzo ważnych problemów obecnych w orzecznictwie sądowym. Dodatkowo część przepisów jest całkowicie niezrozumiała.

Pracodawca oraz podmiot decyzyjny w zbiorowym prawie pracy. Wniosek organizacji związkowej o inicjatywę ustawodawczą, prowadzącą do zmian w prawie pracy poprzez wyeliminowanie zjawiska pozorności rokowań

Szanowni Państwo! W poprzednich miesiącach opiniowaliśmy projekt ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych[1] (dalej URSZ). Projekt ten m.in. próbuje rozwiązać problem pozorności rokowań prowadzonych w ramach rozwiazywania sporu zbiorowego poprzez uzupełnienie lub zastąpienie pracodawcy (podmiotu zatrudniającego) podmiotem na odpowiednim poziomie decyzyjności. Zdaniem Zrzeszenia problem pozorności rokowań sporowych, który ma wyeliminować […]

Projekt zmian w kodeksie pracy w 2022 r.

Przedstawiony projekt zmian w kodeksie pracy wymuszony jest koniecznością  wdrożenia dwóch dyrektyw europejskich, służących ochronie praw pracowników. Jest to przy tym projekt „wysokiej jakości”, podobnie jak towarzyszące mu materiały. Stąd jego ogólna ocena powinna być pozytywna. W dalszej części dokumentu znajdują się kolejno: informacja czego dotyczą zmiany, uwagi, jakie w mojej ocenie należy zgłosić do […]

Przedłużenie kadencji organów organizacji związkowych ze względu na trwającą pandemię

W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przedłużenia kadencji organów związków zawodowych w związku z trwającą pandemią (która istotnie utrudnia, a często wręcz uniemożliwia przeprowadzenie wyborów) dotychczas udzielaliśmy odpowiedzi wskazując na art. 10 ust. 1f w zw. z art. 7 ust. 2 i ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach […]

Zmiany w prawie pracy w latach 2015 – 2020. Liberalizacja prawa pracy.

WSTĘP Zestawienie i komentarz obejmuje okres ostatnich pięciu lat i pokrywa się z obecną i poprzedzającą kadencją polskiego prawodawcy. Pierwsze posiedzenie Parlamentu VIII kadencji odbyło się 12 listopada 2015 r. Pierwsza kadencja obecnego prezydenta trwa od dnia 6 sierpnia 2015 r. Od tamtej pory akty prawa pracy były nowelizowane wielokrotnie i w zakresie nieporównywalnie głębszym […]

Praca zdalna – benefit dla pracownika czy uciążliwość – ocena projektu zmian w przepisach

Praca zdalna – benefit dla pracownika czy problem. Na wstępie należy zauważyć, że w załączonym do projektu dokumencie pochodzącym od organizacji pracodawców praca zdalna jest uznawana za benefit dla pracownika. Twierdzenie to jest nieporozumieniem. Praca zdalna jest formą organizacji pracy, która ma swoje wady, zalety i koszty, i trudno ją jednoznacznie porównać z normalną organizacją. […]

Stanowisko w sprawie zmiany ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji

Przedmiotem oceny jest projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji – druk senacki nr 177 (w załączeniu). Wstęp Utrwala się praktyka rozwiązywania niektórych problemów – w tym w prawie pracy „pod pretekstem” zwalczania pandemii COVID -19. Ustawodawca, uzasadniając inicjatywę koniecznością zwalczania epidemii, wprowadza trwałe rozwiązania, z których wprowadzeniem wiązałby […]