Konferencja Naukowa 2024 – 35 lat zbiorowego prawa pracy.

Szanowni Państwo! Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków ma przyjemność poinformować o kolejnej konferencji naukowej, która planowana jest na 17 października roku 2024 roku. Miejsce konferencji to Warszawa, Sala lustrzana Pałacu Staszica, siedziby Polskiej Akademii Nauk ul Nowy Świat 72. Tytuł konferencji brzmi: 35 lat zbiorowego prawa pracy. W 2024 roku upłynie 35 lat od rozpoczęcia przemian […]

Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”

5 października 2023, w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się, Konferencja naukowa pod tytułem „Rola Pracodawcy oraz podmiotu decyzyjnego w dialogu społecznym”, zorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, oraz naszą kancelarię przy współpracy z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Podczas wydarzenia referaty wygłosili przedstawiciele środowisk uniwersyteckich, biznesowych oraz eksperci z zakresu prawa pracy. Między wystąpieniami odbyły […]

Co dalej z prawem pracy. Podsumowanie konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, odbytej 19-lutego 2020 r

Przedstawicielem Zrzeszenia na konferencji był adw Łukasz Panasiuk. Przedmiotem konferencji,  najogólniej rzecz ujmując było zmieniające się prawo pracy w zakresie indywidualnym i zbiorowym. Wiele z tematów konferencyjnych to tematy, które są przedmiotem prac Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego oraz tematy, o omówienie których Zrzeszenie wnosiło m.in. stanowiskiem z 18 11 2019 r. […]

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej.

Konferencja z udziałem Organizacji związkowych oraz przedstawicieli pracodawców, organizowana pod patronatem Grupy kapitałowej  Konferencja organizowana jest w Poznaniu przy ul Strzeszyńskiej 58 w dniu 21 -22 03 2019 r. Początek konferencji o godzinie 11 00 Wstęp na konferencję za okazaniem zaproszenia. W załączniku materiały i publikacje konferencyjne W załączniku ogólne założenia do Konferencji oraz jej […]

Posiedzenie Zespołu ds prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego – informacja

W dniu 13 listopada odbyło się posiedzenie Zespołu roboczego ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.  Całość posiedzenia poświęcona została w zasadzie tematowi zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dla przypomnienia, projekt zaproponowany przez stronę rządową zawiera istotne zmiany w prawie sporowym. Zawęża między innymi krąg przedmiotów, wokół których może być prowadzony spór zbiorowy, […]

Konferencja naukowa (planowana). Temat “Rozwiązywanie sporów zbiorowych – kształt nowelizacji prawa sporowego”

TEMAT: Zmiany w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  – sądowe kontrole sporów zbiorowych Organizatorzy     Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych     Tematy  konferencji   1.       Spory zbiorowe jako element dialogu społecznego 2.       Przedmiot sporu zbiorowego zawężanie czy poszerzenie problematyki wokół, której może być prowadzony spór zbiorowy 3.       kontrola legalności sporów […]

Jedność branżowego ruchu związkowego

W dniach 25 -27 czerwca na zamku w Karnitach odbyła się Sekcja Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. Jednym z istotniejszych tematów była sytuacja branżowych związków zawodowych w poszczególnych grupach energetycznych.

Sprawozdanie z konferencji pt. Co dalej z reformą prawa pracy

W dniu 20 06 2018 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG odbyła się współorganizowana przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Konferencja pt. – Co dalej z reformą prawa pracy. W Konferencji udział wzięli min. minister Marcin Zieleniecki – przewodniczący Komisji kodyfikacyjnej, odpowiedzialnej za przygotowanie projektów dwóch kodeksów pracy. Z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki […]

Informacja na temat planowanej konferencji pt. „Co dalej z reformą prawa pracy”

Jak już informowałem na Zjeździe ZZZE; kontynuujemy pracę nad wybranymi zagadnieniami z projektów kodeksów pracy tj. przejściem pracowników do nowego pracodawcy, stopniową eliminacją umów śmieciowych, kontrolą legalności sporów zbiorowych, rolą rzeczywistego pracodawcy/podmiotu na odpowiednim poziomie decyzyjności w dialogu społecznym. Dla przypomnienia. W projektach kodeksów częściowo znalazły się propozycje Zrzeszenia dot. przejścia pracowników do nowego pracodawcy […]

Projekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – debata Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Wstęp W dniu 28 marca br. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się debata dotycząca dwóch projektów kodeksów pracy – indywidulanego i zbiorowego. Niestety debata od strony organizacyjnej, a także merytorycznej nie spełniła oczekiwań zaproszonych gości. Z trzynastu członków Komisji Kodyfikacyjnej w debacie udział wzięli jedynie czterej jej przedstawiciele, przy czym dr Liwiusz Laska […]