Oświadczenia o liczebności organizacji związkowych – nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Ustawodawca postanowił na różne sposoby utrudnić związkom zawodowym działalność. Zastawił też na nie kilka pułapek. Jedną z tych pułapek jest konieczność składania pracodawcy nie jednego (jak dotychczas), lecz dwóch oświadczeń o liczebności danego związku. Pierwsze oświadczenie (takie jak dotychczas) składane będzie na […]

Konspekt szkolenia z zakresu księgowości związków zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Niniejszy konspekt ma charakter szkoleniowy, skierowany do szerokiego grona odbiorców, nie będących fachowcami w zakresie księgowości, i ma na celu przybliżenie tematyki rachunkowości i księgowania w aspektach związanych z działaniem organizacji związkowych, zawiera zatem uproszczenia i pomija kwestie, mniej istotne z punktu widzenia zakresu materiału szkoleniowego. PODSTAWOWE INFORMACJE O KSIĘGOWOŚCI Jak podaje Wikipedia, podstawowym pojęciem […]

Struktura związku zawodowego a restrukturyzacja pracodawcy

Podstawowe założenia do opinii Niniejszą informację należy potraktować jako wstępną propozycję dokonania zmian w dwóch różnych zakresach. Pierwszy zakres jest zakresem zmian minimalnych – ale wystarczających w danej sytuacji. Należy jednak podkreślić, że po zmianach w tym zakresie mogą wyniknąć pewne problemy z interpretacją statutu, a co za tym idzie mogą wystąpić komplikacje przy prawidłowej […]