Oświadczenia o liczebności organizacji związkowych – nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Ustawodawca postanowił na różne sposoby utrudnić związkom zawodowym działalność. Zastawił też na nie kilka pułapek.

Jedną z tych pułapek jest konieczność składania pracodawcy nie jednego (jak dotychczas), lecz dwóch oświadczeń o liczebności danego związku. Pierwsze oświadczenie (takie jak dotychczas) składane będzie na podstawie art. 25[1] u.z.z. Wskazana w nim liczba pracowników będzie podstawą ustalenia czy dany związek powinien być uznany za zakładową organizację związkową.

Drugie oświadczenie (które jest nowością) służyć będzie ustaleniu czy organizacja jest reprezentatywna. Tu podstawą prawną jest art. 25[3] u.z.z., który w ust. 8 odsyła do odpowiedniego stosowania ust. 2-12 z art. 25[1] u.z.z.

Należy podkreślić, że liczba członków w tych dwóch oświadczeniach może być taka sama, ale czasami może być inna (inny sposób liczenia wynikać będzie z art. 25[3] ust. 6 u.z.z.). Dlatego ważne jest składanie dwóch oświadczeń, nawet jeżeli w danym przypadku liczba jest taka sama. Ponadto oba oświadczenia podlegają weryfikacji sądowej, i to w osobnych postępowaniach. Dlatego lepiej, żeby były to osobne dokumenty.

Pierwszy raz takie dokumenty należy złożyć według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. do dnia 10 stycznia 2019 r.