Konspekt szkolenia z zakresu księgowości związków zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej

Niniejszy konspekt ma charakter szkoleniowy, skierowany do szerokiego grona odbiorców, nie będących fachowcami w zakresie księgowości, i ma na celu przybliżenie tematyki rachunkowości i księgowania w aspektach związanych z działaniem organizacji związkowych, zawiera zatem uproszczenia i pomija kwestie, mniej istotne z punktu widzenia zakresu materiału szkoleniowego.

PODSTAWOWE INFORMACJE O KSIĘGOWOŚCI

Jak podaje Wikipedia, podstawowym pojęciem w tej tematyce jest pojęcie RACHUNKOWOŚCI – czyli takiego systemu ewidencji gospodarczej, który ma odzwierciedlać proces prowadzonej działalności gospodarczej i służyć jego ocenie, którego głównym celem jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.