Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Komentarz do ostatecznej wersji projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy

Projektowany Kodeks zbiorowego prawa pracy ma zastąpić wszystkie akty zbiorowego prawa pracy  - znajdą się w nim (oprócz części ogólnej) fragmenty zastępujące ustawę o związkach zawodowych, ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych czy ustawę o zwolnieniach grupowych. Samą ideę zebrania tych zagadnień w jednym akcie prawa i ich usystematyzowania należy ocenić pozytywnie. Jednakże przy okazji względem obowiązujących zasad wprowadza się liczne, nie zawsze czytelne zmiany. Akceptacja dla projektu, względnie jej brak, wynikać będą przede wszystkim z oceny tych zmian. W tej sytuacji należy zadać twórcom projektu szereg pytań.

Czytaj więcej...

Komentarz do ostatecznej wersji projektu kodeksu pracy

  1. Ideą projektu było objęcie wszystkich przypadków wątpliwych umową o pracę z jednoczesnym jej uelastycznieniem w kierunku osłabienia ochrony. Dodatkowo wprowadzono liczne odmiany umowy o pracę oraz elastyczne rozwiązania dot. czasu pracy, co ma odpowiadać na tę samą potrzebę społeczną. Podstawowym mankamentem projektu jest bardzo daleko idące osłabienie trwałości stosunku pracy oraz pewne osłabienie większości form ochrony (także przedemerytalnej, związkowej i macierzyńskiej) przed zwolnieniem – w zasadzie poza przypadkami szczególnej ochrony jeżeli pracodawca chce się pracownika pozbyć, to jest to tylko kwestia zapłaty odpowiedniej odprawy.

Czytaj więcej...

 Projekt
ustawy o związkach zawodowych

marzec 2018

wersja PDF

 

Warszawa, 28 lutego 2018 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

* * *

Podkomisja stała do spraw rynku pracy

 

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

Podkomisja stała po rozpatrzeniu – na posiedzeniach w dniach 24 stycznia oraz 26 i 28 lutego 2018 r. – rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach
zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933), przedstawia załączony projekt ustawy.

Czytaj więcej...

Uzasadnienie projektu kodeksu pracy 2018

 Publikacja Komisji Kodyfikacyjnej

 

Potrzeba nowelizacji, a wręcz zmiany do Kodeksu pracy jest dostrzegana od wielu lat. Obowiązujący Kodeks pracy nie przystaje do aktualnych potrzeb wynikających ze zmian gospodarczych. Nie będzie błędem stwierdzenie, że gwałtowny rozwój zatrudnienia na tzw. umowach zlecenia, jak również nadużywanie umów na czas określony jest w znacznej części skutkiem braku rozwiązań prawnych z zakresu prawa pracy, adekwatnych do potrzeb współczesnej gospodarki, w znacznie większym stopniu opartej o świadczenie usług w małych przedsiębiorstwach, niż o ustabilizowaną produkcję w dużych zakładach produkcyjnych.

Czytaj więcej...

Uzasadnienie projektu

kodeksu zbiorowego prawa pracy 2018

 Publikacja Komisji Kodyfikacyjnej

 

I.     Założenia ogólne Kodeksu zbiorowego prawa pracy (KZPP)

1.      Potrzeba kodyfikacji zbiorowego pracy

 

Zbiorowe prawo pracy stanowi jedną z dwóch głównych części prawa pracy, którego odrębność gałęziowa została wyraźnie stwierdzona przez ustawodawcę. Jednocześnie w przeciwieństwie do indywidualnego prawa pracy część zbiorowa nie została kompleksowo skodyfikowana. Przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy oraz niektórych innych porozumień zbiorowych czy też trybu wydawania regulaminów zakładowych (z udziałem przedstawicieli pracowników) znalazły się w kodeksie pracy. Już jednak problematyka związków zawodowych, organizacji pracodawców, rozwiązywania sporów zbiorowych czy też niektórych szczególnych procedur zbiorowych znalazła się w ustawach odrębnych. Utrzymywanie takiego podziału trudno jest uzasadnić. Trzeba też zwrócić uwagę na rozwój oraz swoiste ustabilizowanie się prawnej regulacji relacji zbiorowych. Zostały ukształtowane ogólne zasady, na których zbiorowe pracy w społecznej gospodarce rynkowej ma być oparte. Przełomowym momentem było niewątpliwie rozszerzenie podmiotowego zakresu prawa koalicji i objęcie nim osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę.

Czytaj więcej...

Projekt Kodeksu Pracy

stan na dzień 15.03.2018

 

 

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.