Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Ustalanie liczebności międzyzakładowego związku zawodowego  na potrzeby uzyskania status zoz oraz reprezentatywnoścci u różnych pracodawców

 

Pytanie: jak ustalać liczebność związku (na użytek statutu ZOZ i reprezentatywności)  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych po 1 stycznia 2019 r.?

 

  1. Dla uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej w danym zakładzie pracy  (przykładowo prawo do reprezentowania indywidualnych praw pracowniczych swoich członków, prawo do reprezentowania zbiorowych praw pracowniczych w tym prawo do rokowań, prawo do informacji uprawienia z zakresu BHP) związek międzyzakładowy podaje pracodawcy liczbę wszystkich członków związku
  2. Dla uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji związkowej  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych liczy się

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 Legalność przepisu statutu związku o zakazie przynależności członka do innych organizacji związkowych.

Oświadczenia o przynależności do kilku organizacji związkowych.

 

Pytania

  1. Czy przepis statutu związku zawodowego o zakazie przynależności do innej organizacji jest prawnie wiążący?
  2. Czy w oparciu o taki przepis statutu oraz zobowiązanie członka związku (zawarte np. w deklaracji członkowskiej) do przestrzegania statutu, przewodniczący związku może wnioskować, że:
  • członek jego organizacji nie należy do innego związku i „podnosi” liczebność[1] wyłącznie temu  związkowi,
  • w razie ustalenia w trakcie postępowania[2], że pracownik jednak należy do innego związku i jemu „podnosi” liczebność, przewodniczący nie jest winny podania nieprawdy celem uzyskania uprawnień związkowych.[3]

Czytaj więcej...

Oświadczenia członków związku o przynależności do innych organizacji związkowych

nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 

 Z  dniem 01 01 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Jedną z pierwszych czynności, które związek musi wykonać jest co półroczne oświadczenie o liczebności związku zawodowego na dzień 31 grudnia, które ma być złożone w ciągu dziesięciu dni pod sankcją utraty uprawnień zakładowej organizacji związkowej oraz oświadczenie o liczebności dla uzyskania statutu organizacji reprezentatywnej (kolejne takie oświadczenia będą składane na dzień 30 czerwca).  Wzory oświadczeń w odrębnym opracowaniu

Czytaj więcej...

Oświadczenia o liczebności organizacji związkowych - nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Ustawodawca postanowił na różne sposoby utrudnić związkom zawodowym działalność. Zastawił też na nie kilka pułapek.

Jedną z tych pułapek jest konieczność składania pracodawcy nie jednego (jak dotychczas), lecz dwóch oświadczeń o liczebności danego związku. Pierwsze oświadczenie (takie jak dotychczas) składane będzie na podstawie art. 25[1] u.z.z. Wskazana w nim liczba pracowników będzie podstawą ustalenia czy dany związek powinien być uznany za zakładową organizację związkową.

Czytaj więcej...

Sądowa kontrola organizacji związkowych i ich działalności

Komentarz do projektu nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

Z dniem 1-go stycznia 2019 r. w życie wejdzie znowelizowana ustawa o związkach zawodowych (dalej UZZ).  Większość prasowych komentarzy do tej nowelizacji dotyczy rozszerzenia prawa koalicji na osoby nie będące pracownikami. W świetle tej zmiany niektóre centrale związkowe starają się przedstawić tę nowelizację jako sukces strony społecznej. Wskazując także na ta ten kontekst federacje pracodawców  kwestionują korzyść tej nowelizacji dla biznesu.

Dyskusja ta przypomina do złudzenia dyskusję jaką toczono w marcu bieżącego roku  wokół projektów nowych kodeksów pracy. Strona rządowa oraz pracodawcy starali się wykazać korzyści płynące z tych projektów wskazując na likwidację tzw. „umów śmieciowych”, i jednocześnie chowając za tą zasłonką cały szereg niekorzystnych dla pracowników zmian. Innymi słowy niewspółmierna korzyść dla środowisk pracowniczych miała zasłonić szereg wymiernych korzyści dla strony pracodawców. W przypadku UZZ może być podobnie, przy czym należy pamiętać że nowelizacja stała się faktem.

Czytaj więcej...

Parce nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Branży Energetycznej w kontekście rozwarstwienia uprawnień energetyków w poszczególnych Grupach kapitałowych.

  1. Ostrożne zestawienie uprawień pracowników energetyki w poszczególnych Grupach
  2. Informacja z posiedzenia Trójstronnego Zespołu d.s. branży energetycznej w dniach – 15 -16 października br. oraz innych zespołów

Prace nad tym dokumentem trwają w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

1.Dla przypomnienia – branżowy PUZP przestał funkcjonować w 2015/2016 r. kiedy to samorozwiązaniu uległy federacje  pracodawców – strony tego układu. Działania te były poprzedzone próbą wypowiedzenia części układu, dotyczącej czasu pracy. Powszechnie przyjmuje się, że takie „wypowiedzenie” układu nastąpiło z inicjatywy ówczesnego Ministerstwa Skarbu Państwa.  Działania te stały się między innymi przyczyną zawieszenia dialogu społecznego pomiędzy rządem oraz centralami związkowymi, a po 2015 roku także zmianą ustawy oraz powołaniem nowej Rady Dialogu Społecznego. Próby zastopowania likwidacji PUZP oraz stawiany przez Zrzeszenie Związków Zawodowych postulat przywrócenia branżowego prawa pracy dla polskiej energetyki zawsze jednak pozostawały aktualne. Niestety polityczne zmiany 2015 r. nie przyniosły spodziewanych efektów. Współprzewodniczącego Zespołu, którym dotychczas był Przewodniczący ZZZE Janusz Śniadecki zastąpiono przedstawicielem innej centrali związkowej. Przez 2,5 roku tego współprzewodnictwa posiedzenia Zespołu odbywały się sporadycznie i nie zawierały konkretnych rozwiązań . Spotkania te niewiele także wnosiły do tematu przywrócenia czy też wzmocnienia branżowego prawa pracy, które ulegało stopniowej erozji – po „wypowiedzeniu” PUZP,  w 2017 roku (z wyjątkiem ENEI) w pozostałych trzech grupach kapitałowych przestały obowiązywać niemalże jednolite umowy społeczne.  

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.