Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Zmiany w prawie pracy związane z epidemią stan na 30 03 2020

 

W związku ze stanem epidemii  oraz pojawiającymi się próbami zmian w zakładowym prawie pracy u niektórych pracodawców warto zwrócić uwagę na następujące kwestie.

 Przede wszystkim należy podkreślić, iż nadal trwają (30 03 2020) prace nad ostateczną wersją przepisów tzw. tarczy antykryzysowej – w chwili obecnej projekty znajdują się w Senacie i trudno jednoznacznie ocenić, które z proponowanych rozwiązań zostaną zachowane, a które nie.  O ostatecznych rozwiązaniach będziemy informować. Jednocześnie pojawiają się sygnały, że pracodawcy – poniekąd zmuszeni sytuacją – próbują wykorzystywać obowiązujące przepisy prawa do poprawienia swojej sytuacji kosztem pracowników.

Czytaj więcej...

Informacja dla organizacji związkowych, co do najistotniejszych zmian w zakresie prawa związkowego oraz prawa pracy, które wynikają z projektowanej  ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej specustawa)

Należy pamiętać, że poniższe propozycje nie są jeszcze obowiązującym prawem. Trzeba jednak uwzględnić tępo prac nad tymi przepisami i spodziewać się, że wkrótce wejdą w życie.

Specustawa może czasowo ale w istotny sposób zmienić prawo pracy – zarówno zbiorowe jak i indywidualne, także na poziomie zakładowym – porozumienia i układy zbiorowe pracy.

Wydaje się, że Rząd RP wychodzi z następującego założenia;  pracownik wyjdzie obronną ręką z kryzysu wyłącznie wtedy gdy kryzys przetrwa jego pracodawca.

Niektóre przepisy specustawy ułatwiają współfinansowanie działalności pracodawców (np. wynagrodzeń) przez państwo. Niektóre natomiast ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, niestety kosztem praw pracowniczych, poprzez dalsze uelastycznianie prawa pracy. Związki zawodowe mają zatem szczególną rolę w kontrolowaniu pracodawców w zakresie;

Czytaj więcej...

nowelizacja ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Stanowisko członka Zespołu ds. prawa pracy przy RDS z ramienia OPZZ - Jerzego Wiertelaka

 

W dniu 10 stycznia 2020 odbyło się spotkanie Strony społecznej Zespołu ds. Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie oraz eksperci dwóch Central związkowych – OPZZ oraz NSZZ Solidarność. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Forum Związków Zawodowych.

Czytaj więcej...

Informacja ze spotkania Strony Społecznej przy Zespole ds. Prawa Pracy przy RDS z dnia 10 stycznia 2020

 

Informacja na temat prac nad nowelizacją ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

W dniu 10 stycznia 2020 odbyło się spotkanie Strony społecznej Zespołu ds. Prawa Pracy przy Radzie Dialogu Społecznego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie oraz eksperci dwóch Central związkowych – OPZZ oraz NSZZ Solidarność. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Forum Związków Zawodowych.

Rozpatrywano m.in. kwestię nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także sprawy  objęte wnioskiem członka Zespołu, Jerzego Wiertelaka  z dnia 18 11 2019 (załącznik nr 1).

Czytaj więcej...

 Zmiany w prawie pracy w 2019 

 

 Wprowadzenie

 

W 2019 r. dokonano siedmiu ingerencji w przepisy kodeksu pracy. Niektóre mają bardzo ograniczony charakter, i zostały pominięte w niniejszej analizie, którą ograniczono do zmian istotnych.

Czytaj więcej...

Umowa na czas określony po zmianach - liberalizacja prawa pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zawierania umów na czas określony – ustawa z 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1220).

Przepisy zostały mocno zliberalizowane. Do ich zmiany umowa o pracę na czas określony była w miarę trwałą umową. Przez okres jej obowiązywania pracodawca nie mógł jej wypowiedzieć chyba że wcześniej wspólnie z pracownikiem zastrzegł taką możliwość. W przypadku zwolnienia pracownika przysługiwała mu sądowa kontrola działań pracodawcy. Problemem dla pracowników była możliwość odnawiania takich umów wielokrotnie. Po zmianie kolejna umowa na czas określony z mocy prawa zmienia charakter na umowę zawartą na czas nieokreślony. Umowę taką można jednak wypowiedzieć tak jak umowy o pracę na czas nieokreślony – za odpowiednim okresem wypowiedzenia. Dodatkowo pracodawca nie musi uzasadniać takiego wypowiedzenia, co dodatkowo osłabia jej trwałość. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zatem w chwili obecnej najbardziej nietrwałą ze wszystkich form umów. Pracownik przez 33 miesiące może zostać w każdej chwili zwolniony bez podania uzasadnienia.

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.