PRACODAWCA W ZBIOROWYM PRAWIE PRACY

LISTA ARTYKUŁÓW

Podsumowanie prac Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej w latach 2019-2023. Raport otwarcia na rok 2024

18 stycznia 2024

Okres 2019-2023 przyniósł istotne zmiany dla branży energetycznej. Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, sumując dotychczasowe relacje partnerów społecznych pracujących w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej, wnosi o nowe otwarcie dla szeregu procesów zamrożonych październikowymi wyborami parlamentarnymi.

Czytaj więcej

Pracodawca czy podmiot sprawujący kontrolę / Podmiot decyzyjny jako strona dialogu społecznego

9 czerwca 2021

W obecnym stanie prawnym partnerem w dialogu społecznym dla wszystkich przedstawicielstw pracowniczych jest pracodawca – podmiot, o którym mowa w artykule 3 kodeksu pracy. Differentia specifica pracodawcy to między innymi zdolność do dokonywania wszystkich czynności z zakresu indywidualnego prawa pracy m.in. zatrudniania pracowników i zwalniania pracowników. Faktem jest, że polski...

Czytaj więcej

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy. referat konferencyjny

9 czerwca 2021

Wstęp Motywem przewodnim tego referatu  jest przywołany już we wstępie art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, tworzący w Polsce model społecznej gospodarki rynkowej. W modelu tym, dialog społeczny i współpraca są mechanizmami mającymi gwarantować rozwój gospodarczy, za pomocą których prowadzące działalność gospodarczą podmioty, oraz osoby uczestniczące w tej działalności jako pracownicy...

Czytaj więcej

Pracodawca w zbiorowym prawie pracy

9 czerwca 2021

Poniższy tekst jest fragmentem projektu pracy doktorskiej p. Marcina Szymanka (twórca) i Jemu przysługuje pełnia praw autorskich. Wykorzystanie tych treści w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności powielenie ich w jakimkolwiek fragmencie i bez względu na cel, dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem opatrzenia tego fragmentu zastrzeżeniem o treści takiej jak...

Czytaj więcej