Podstawa prawna żądania przez organizacje związkowe listy pracowników zakładu pracy podczas organizowania referendum strajkowego

W trakcie organizowania referendum strajkowego w zakładzie pracy organizacje związkowe muszą dysponować jego listą pracowników. W posiadaniu takiej listy jest najczęściej wyłącznie pracodawca. W wielu przypadkach pracodawca zasłania się przepisami o ochronie danych osobowych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych) odmawiając związkom udzielenia takich informacji. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiazywaniu sporów […]

RODO a monitoring w zakŁAdach pracy – zmiany w kodeksie pracy

Zagadnienie “Czy obraz z kamer może być wykorzystywany do kontrolowania obecności i pracy pracowników i jakie można na podstawie zarejestrowanego obrazu wyciągnąć konsekwencje” doczekało się niedawno regulacji. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje art. 22[2] Kodeksu pracy. Stanowi on, że: 1.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli […]

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Organizacjach Związkowych

W związku z wejściem w życie RODO organizacje związkowe zyskają nowe obowiązki. Szczegóły – patrz poprzednie opracowania. W załączniku do tego dokumentu znajdują się wzory dokumentów i oświadczeń,  które każdy związek powinien wprowadzić w życie i stosować

RODO informacja prawna

W dniu 14 kwietnia 2016 r. zostało uchwalone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). RODO w sposób bezpośredni zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Po […]

Wstępna procedura wdrożenia RODO przez podmioty posiadające dane osobowe osób fizycznych z uwzględnieniem związków zawodowych

Zgodnie z RODO, celem jego wprowadzenia jest zmuszenie wszystkich podmiotów i osób do przyjrzenia się temu co robią z posiadanymi przez siebie danymi osobowymi, kontroli tych działań pod względem ewentualnego ryzyka i identyfikacji zagrożeń, zminimalizowania tych zagrożeń (skutki prawne, finansowe, wizerunkowe), a następnie umiejętności udokumentowania tych czynności (tzw. zasada rozliczalności). Jak widać z powyższego, kluczowe […]