Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Organizacjach Związkowych

W związku z wejściem w życie RODO organizacje związkowe zyskają nowe obowiązki. Szczegóły – patrz poprzednie opracowania. W załączniku do tego dokumentu znajdują się wzory dokumentów i oświadczeń,  które każdy związek powinien wprowadzić w życie i stosować