Deklaracja członkowska związku zawodowego – wzór dla nowych członków

http://kancelariaregulus.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=80