RODO informacja prawna

W dniu 14 kwietnia 2016 r. zostało uchwalone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

RODO w sposób bezpośredni zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Po tej dacie wszystkie podmioty, które podlegają jego działaniu, muszą stosować zawarte w nim postanowienia pod rygorem wysokich kar, uzależnionych od stopnia naruszeń i stworzonego zagrożenia dla osób fizycznych.

Zasadniczym celem RODO jest ustanowienie systemu jednolitej ochrony danych osobowych w państwach członkowskich.