Ocena projektu ustawy o układach zbiorowych pracy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ocenić należy negatywnie. Proponowana ustawa zawiera rozwiązania sprzeczne z prawem europejskim które rzekomo na implementować (dyrektywy 2023/970), nie realizuje szeregu ważnych postulatów strony społecznej, oraz nie dostrzega bardzo ważnych problemów obecnych w orzecznictwie sądowym. Dodatkowo część przepisów jest całkowicie niezrozumiała.