Ukonstytuowanie się Europejskiej Rady Zakładowej Grupy Kapitałowej ORLEN W dniu 16-go grudnia, na podstawie uchwały 16-tu członków elektów ukonstytuowała się Europejska Rada Zakładowa Grupy Kapitałowej ORLEN. Zarząd centralny – partner rady, wykonując ustawowy obowiązek zawiadomił o tym fakcie odpowie ministerstwo.