Ustalanie liczebności międzyzakładowego związku zawodowego na potrzeby uzyskania status zoz oraz reprezentatywnoścci u różnych pracodawców

Pytanie: jak ustalać liczebność związku (na użytek statutu ZOZ i reprezentatywności)  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych po 1 stycznia 2019 r.?

  1. Dla uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej w danym zakładzie pracy  (przykładowo prawo do reprezentowania indywidualnych praw pracowniczych swoich członków, prawo do reprezentowania zbiorowych praw pracowniczych w tym prawo do rokowań, prawo do informacji uprawienia z zakresu BHP) związek międzyzakładowy podaje pracodawcy liczbę wszystkich członków związku
  2. Dla uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji związkowej  w przypadku międzyzakładowych organizacji związkowych liczy się