Spory zbiorowe po nowemu – prezydencki projekt zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

W związku z odstąpieniem od dalszych prac nad kodeksem zbiorowego prawa pracy powróciła koncepcja reformy przepisów ustawy o prowadzeniu sporów zbiorowych. W projekcie prezydenckim przedstawiono projekt zawężenia i uszczegółowia art. 1 ustawy, wskazującego, kiedy spór zbiorowy jest dopuszczalny.