Przepisy o monitoringu

w układzie czy w regulaminie cz 1.

Niniejsze opracowanie zawiera odpowiedź na pytanie:

Czy nowe regulacje dotyczące stosowania przez pracodawcę monitoringu (których wydanie przewiduje art. 22[2] i 22[3] K.p.) w przypadku pracodawcy, u którego obowiązuje ZUZP mogą znaleźć się w regulaminie pracy, czy powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy?

Zgodnie z art. 22[2] § 6 k.p. „Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy”. Przepis dotyczy wprost monitoringu wizyjnego (co wynika z definicji zawartej w § 1), ale stosuje się go odpowiednio do monitoringu poczty elektronicznej (art. 22[3] § 3 k.p.) oraz do innych form monitoringu (art. 22[3] § 3 w zw. z § 4 k.p.).