Oświadczenia członków związku o przynależności do innych organizacji związkowych nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 Z  dniem 01 01 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Jedną z pierwszych czynności, które związek musi wykonać jest co półroczne oświadczenie o liczebności związku zawodowego na dzień 31 grudnia, które ma być złożone w ciągu dziesięciu dni pod sankcją utraty uprawnień zakładowej organizacji związkowej oraz oświadczenie o liczebności dla uzyskania statutu organizacji reprezentatywnej (kolejne takie oświadczenia będą składane na dzień 30 czerwca).  Wzory oświadczeń w odrębnym opracowaniu

 Należy pamiętać, że nowelizacja ustawy sankcjonuje możliwość przynależności pracownika do wielu organizacji związkowych,  przy czym liczebność związku – potrzebną między innymi do reprezentatywności i utrzymania praw zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej pracownik może „podnosić” wyłącznie w jednym związku. Dodatkowo począwszy od nowego roku złożenie fałszywego oświadczenia o liczebności związkowej zagrożone jest postępowaniem prokuratorskim i  karą grzywny.

Organizacje związkowe muszą zatem uzyskać od swoich członków deklaracje o przynależności do innych organizacji związkowych z oświadczeniem, której organizacji związkowej „podnoszą” liczebność. Informacje te można zebrać przy pomocy aktualizacji deklaracji członkowskich lub za pomocą wzoru oświadczenia RODO które znajdują się w załączniku.