Europejska Rada Zakładowa Czy przedstawiciel danego zakładu pracy/pracodawcy, uprawniony do wyboru członka specjalnego zespołu negocjacyjnego powinien być jednocześnie jego pracownikiem.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r.  Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego wygasa w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące lub zrzeczenia się funkcji. Przepis ten ma odpowiednie stosowanie do członków rady (art. 23 ust. 3 ustawy).