Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym

 Projekt ma zbudować system wsparcia dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności celem ich aktywizacji zawodowej. Idea jak najbardziej słuszna i wymagająca wsparcia. Kwestie sporne mogą dotyczyć szczegółów realizacji tego projektu.

Finansowanie tego typu działań ma pochodzić z tzw. „opłaty solidarnościowej” obciążającej lepiej zarabiających, co możne wydawać się przejawem populizmu. Tak naprawdę Państwo nie sfinansuje tych działań z obecnych czy przyszłych środków a jedynie „zorganizuje”  finansowanie aktywizacji osób niepełnosprawnych nakładając nowy podatek na lepiej zarabiających. Pomoc „cudzymi rękami” nie jest już tak bardzo chwalebna.   

Ponadto projekt  zakłada powołanie nowych agend administracji centralnej, które mają się zajmować jego realizacją. W ocenie Zrzeszenia dalszy rozrost biurokracji może nie służyć rozwiązaniu problemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Nie zawsze działania centralne są najskuteczniejsze. W wielu przypadkach odpowiednio finansowane organizacje pozarządowe lepiej rozwiązują tego typu sprawy.

Wyciąg ze stanowiska Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków