Powierzenie pracownikowi samochodu służbowego a zmiana warunków umowy o pracę

Pracodawca może powierzyć pracownikowi dodatkowy obowiązek w postaci prowadzenia samochodu służbowego „w celu efektywnego wypełniania obowiązków służbowych”. Istotne jest w tym wypadku, czy pracownik faktycznie potrzebuje samochodu do realizacji obowiązków pracowniczych i co zawiera opis stanowiska pracownika. Przyjmuje się, że jeżeli powierzenie samochodu wynika obiektywnie z rodzaju stanowiska, to nawet jak nie jest wpisane do zakresu obowiązków to pracodawca może je powierzyć, bez zmiany umowy o pracę (np. w formie wypowiedzenia). Jeśli jednak rodzaj stanowiska nie wskazuje na potrzebę korzystania z samochodu służbowego, a w zakresie obowiązków nic na ten temat nie ma, to pracodawca może taką zmianę przedstawić pracownikowi najpierw w formie dobrowolnego porozumienia. Jeśli pracownik się nie zgodzi, to pracodawca może wprowadzić tę zmianę za pomocą wypowiedzenia zmieniającego (w ramach którego, przedmiotowy obowiązek wchodzi w życie z upływem okresu wypowiedzenia).

Generalnie tematyka zmiany warunków pracy dotyczących zakresu obowiązków, nie jest w orzecznictwie jednoznaczna – szczególnie, jeśli zakres obowiązków nie jest powiązany formalnie z umową o pracę, jednak docelowo, w taki czy inny sposób pracodawca – może oczekiwać przyjęcia tego warunku. Wyjątkiem w mojej ocenie jest sytuacja, kiedy przedmiotowy samochód obiektywnie nie jest potrzebny do realizowania zakresu obowiązków i można przewidywać, że pracodawca chce użyć tego argumentu jako pretekstu, aby pracownik sam zrezygnował z pracy – pod pozorem nie przyjęcia zmienionych warunków pracy. Zależy to zatem od rodzaju pracy.

 MSZ