Obowiązek sprawozdawczości organizacji związkowych – sankcje za nie dopełnienie obowiązku

Organizacje związkowe mają określone obowiązki sprawozdawcze wobec Głównego Urzędu Statystycznego. Realizacja tego obowiązku przebiega najczęściej w postaci wypełnienia odpowiednich formularzy nadesłanych przez GUS. Powstaje pytanie o sankcje za nie dopełnienie tych obowiązków. Otóż odmowa podania tych danych, jak i złożenie ich z opóźnieniem jest wykroczeniem karanym grzywną (art. 57-59 ustawy o statystyce publicznej). Taka grzywna orzekana jest w kwocie od 20 do 5000 zł (art. 23 Kodeksu wykroczeń). Kara byłaby oczywiście nałożona na członków zarządu, nie na sam związek stąd sugestia by nie przekraczać terminów.