Komentarz do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 05 lipca 2018 r

Oddajemy w Państwa ręce egzemplarz Komentarza do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 05 lipca 2018 r. Komentarz powstał jako materiał dydaktyczny do Konferencji naukowej pt. Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian  w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej, współorganizowanej przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Kancelarię prawną REGULUS oraz Grupę kapitałową ENEA a przeprowadzonej w dniach 21 -22 marca 2019 r. w Poznaniu. W tym miejscu organizatorzy pragną podziękować panu Bogdanowi Klepasowi (ENEA S.A.) oraz Jerzemu Wiertelakowi (ZZZE), bez których Konferencja i niniejsze wydawnictwo nie powstałoby.

Książka ta komentuje poszczególne zamiany do ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. z późniejszymi zmianami, ułatwiając ich zrozumienie i zastosowanie zarówno przez pracodawców jak organizacje związkowe.  W uzupełnieniu do komentarza znajdziecie Państwo tabelę porównawczą dotychczasowego oraz aktualnego brzmienia przepisów, a także wzory deklaracji oraz oświadczeń niezbędnych w pracy związkowej.

Autorzy komentarza do doświadczeni prawnicy współpracujący ze Zrzeszeniem Związków Zawodowych Energetyków w ramach min Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego  oraz Komisji Sejmowej ds. reformy prawa pracy z lat 2016-2018, w ramach których to gremiów dyskutowano i wprowadzano zmiany w komentowanej ustawie.