Obraz z monitoringu a prawa pracownicze

Zagadnienie “Czy obraz z kamer może być wykorzystywany do kontrolowania obecności i pracy pracowników i jakie można na podstawie zarejestrowanego obrazu wyciągnąć konsekwencje” nie jest obecnie uregulowanie prawnie. Dopuszczalność takich działań budzi wątpliwości, ale jednoznacznego zakazu nie ma.

Konkretne działania pracodawcy mogą stanowić naruszenie art. 11[1] k.p., który nakazuje szanować godność pracownika. Istotne jest, gdzie monitoring jest rozmieszczony i w jaki sposób wykorzystuje się nagrania. Próby grożenia pracownikom monitoringiem (bo raczej nie samo stosowanie monitoringu) mogą też w skrajnych przypadkach przybierać postać mobbingu. W takich przypadkach istotna jest rola organizacji związkowych, które postępowanie pracodawcy powinny monitorować. W przypadku nasilających się skarg pracowników można rozważyć zgłoszenie sprawy do

Należy zaznaczyć że takie nagrania mogą być wykorzystane przeciwko pracownikowi w sądzie jako dowód tego, co zostało zarejestrowane. Obecnie trwa spór; czy dopuszczalne jest wykorzystanie przed sądem nagrań rozmów poczynionych bez poinformowania drugiej strony że rozmowa jest nagrywana. Tendencja przesuwa się jednak w kierunku dopuszczalności takich dowodów. Podobnie byłby zapewne potraktowany zapis monitoringu.

Ten stan rzeczy prawdopodobnie ulegnie znacznej zmianie z dniem 28 maja 2018 r., kiedy to wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych. Przewiduje ono o wiele dalej idącą ochronę niż przepisy obecne. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Polskiej ustawy wprowadzającej to Rozporządzenie, i tam mają być regulacje znacznie ograniczające możliwość wykorzystania monitoringu do kontroli jakości pracy.

Łukasz Panasiuk adw.