Księgowość związków zawodowych

KONSPEKT SZKOLENIA
Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Niniejszy konspekt ma charakter szkoleniowy, skierowany do szerokiego grona odbiorców, nie będących fachowcami w zakresie księgowości, i ma na celu przybliżenie tematyki rachunkowości i księgowania w aspektach związanych z działaniem organizacji związkowych, zawiera zatem uproszczenia i pomija kwestie, mniej istotne z punktu widzenia zakresu materiału