Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

 Zmiany w prawie pracy w 2019 

 

 Wprowadzenie

 

W 2019 r. dokonano siedmiu ingerencji w przepisy kodeksu pracy. Niektóre mają bardzo ograniczony charakter, i zostały pominięte w niniejszej analizie, którą ograniczono do zmian istotnych.

Czytaj więcej...

Umowa na czas określony po zmianach - liberalizacja prawa pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących zawierania umów na czas określony – ustawa z 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1220).

Przepisy zostały mocno zliberalizowane. Do ich zmiany umowa o pracę na czas określony była w miarę trwałą umową. Przez okres jej obowiązywania pracodawca nie mógł jej wypowiedzieć chyba że wcześniej wspólnie z pracownikiem zastrzegł taką możliwość. W przypadku zwolnienia pracownika przysługiwała mu sądowa kontrola działań pracodawcy. Problemem dla pracowników była możliwość odnawiania takich umów wielokrotnie. Po zmianie kolejna umowa na czas określony z mocy prawa zmienia charakter na umowę zawartą na czas nieokreślony. Umowę taką można jednak wypowiedzieć tak jak umowy o pracę na czas nieokreślony – za odpowiednim okresem wypowiedzenia. Dodatkowo pracodawca nie musi uzasadniać takiego wypowiedzenia, co dodatkowo osłabia jej trwałość. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest zatem w chwili obecnej najbardziej nietrwałą ze wszystkich form umów. Pracownik przez 33 miesiące może zostać w każdej chwili zwolniony bez podania uzasadnienia.

Czytaj więcej...

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem

 

Generalnie na poparcie zasługują wszystkie propozycje central związkowych.

Czytaj więcej...

Projekt rozporządzenia PTPiREE – Zespół trójstronny ds. branży energetycznej

 

Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 237[15] § 2 k.p., który pozwala ministrom właściwym do określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac na wydanie rozporządzenia określającego „przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące tych gałęzi lub prac”. Wykładnia systemowa oparta na art. 207 i 208 k.p. (które otwierają dział dziesiąty k.p. poświęcony BHP; art. 237[15] zamyka ten dział) nie pozostawia wątpliwości, że rozporządzenie to powinno dotyczyć obowiązków pracodawców względem ich pracowników. Stąd prawidłowe jest posłużenie się w projekcie rozporządzenia terminem „pracodawca”, bowiem to pracodawca zajmujący się eksploatacją urządzeń elektrycznych (§ 1 rozporządzenia) jest jego adresatem. Nie są adresatami rozporządzenia ani pracodawcy,  którzy nie zajmują się eksploatacją takich urządzeń, ani podmioty zajmujące się eksploatacją niebędące pracodawcami. Do tych ostatnich w kwestii BHP zastosowanie ma art. 207 § 2 w zw. z art. 304 § 1 k.p., a zatem nie ma podstaw by odnosić do nich przepisy omawianego rozporządzenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Zestawienie propozycji wszystkich Central związkowych i pracodawczych w sprawie aktywnego starzenia się oraz przejścia międzypokoleniowego wraz z komentarzem

 

Generalnie na poparcie zasługują wszystkie propozycje central związkowych.

  Uwagi do propozycji OPZZ:

OPZZ przedstawiła następujące propozycje (propozycje przytoczone kursywą, uwagi do nich czcionką zwykłą).

Czytaj więcej...

Komentarz do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 5-go lipca 2018

Oddajemy w Państwa ręce egzemplarz Komentarza do nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z dnia 05 lipca 2018 r. Komentarz powstał jako materiał dydaktyczny do Konferencji naukowej pt. Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian  w ustawie o związkach zawodowych. RODO w praktyce związkowej, współorganizowanej przez Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków, Kancelarię prawną REGULUS oraz Grupę kapitałową ENEA a przeprowadzonej w dniach 21 -22 marca 2019 r. w Poznaniu. W tym miejscu organizatorzy pragną podziękować panu Bogdanowi Klepasowi (ENEA S.A.) oraz Jerzemu Wiertelakowi (ZZZE), bez których Konferencja i niniejsze wydawnictwo nie powstałoby.

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.