Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków - wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (prof Marcin Zieleniecki) o kontynuację prac nad przepisami dot;

- przejścia pracowników do nowego pracy,

- ograniczenia umów "śmieciowych",

- "rzeczywistego" pracodawcy,

- kontroli legalności sporów zbiorowych

Szanowny Panie Ministrze!

Na wstępie chcielibyśmy podziękować z udział w debacie na temat projektów kodeksów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jednocześnie pragniemy podziękować za wkład pracy,  jaką wniósł Pan w przygotowanie tych dokumentów. W naszej ocenie obydwa projekty nie zasługują na jednoznaczną krytykę. Jest w nich wiele instytucji, które zasługują na zainteresowanie i akceptację. Z niepokojem przyjmujemy zatem prasowe informacje na temat odrzucenia przez gremia polityczne obydwu tych dokumentów. Projekty te powinny być podstawą do dyskusji na temat kształtu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, a w przyszłości podwaliną pod nowe ustawy. Tak by nie powtórzyć błędów z debaty proponujemy, by dyskusję podzielić na węższe działy lub nawet pojedyncze instytucje.

Czytaj więcej...

Projekty kodeksów pracy - nad czym warto dalej pracować

Po oświadczeniu rzeczniczki PIS o braku poparcia dla przygotowanych przez Komisję kodyfikacyjną projektów prace nad reformą prawa pracy zostały wstrzymane. Być może jest to dobry moment aby raz jeszcze bez emocji przyjrzeć się tym dokumentom i zastanowić się czy są w nim elementy ,ad którymi warto dalej pracować. Poniżej lista zagadnień, które warte są dalszej dyskusji:

  1. Domniemanie stosunku pracy (art. 47, 50 i 51) i przepisy pozwalające sądowi ustalić treść stosunku pracy (art. 51 i 53).
  2. Ograniczenie samozatrudnienia do osób wysoko wykwalifikowanych bądź dobrze zarabiających (art. 48 i 49).

Czytaj więcej...

Spory zbiorowe po nowemu – prezydencki projekt zmiany ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 

W związku z odstąpieniem od dalszych prac nad kodeksem zbiorowego prawa pracy powróciła koncepcja reformy przepisów  ustawy o  prowadzeniu sporów zbiorowych. W projekcie prezydenckim przedstawiono projekt zawężenia i uszczegółowia art. 1 ustawy, wskazującego, kiedy spór zbiorowy jest dopuszczalny.  

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Co dalej z reformą prawa pracy

To nie jedyne pytanie, które się nasuwa po przedstawieniu i odrzuceniu projektów kodeksów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Pytanie to uzupełniają kolejne, a mianowicie; Czy reforma prawa pracy zawsze ma oznaczać jego liberalizację. Czy ciągła i nadal postępująca liberalizacja prawa pracy ma obecnie sens. Czy kształt prawa pracy ma być zawsze dopasowany do liberalnej gospodarki rynkowej, czy raczej zabezpieczać pracowników przed jej mechanizmami. Jaka powinna być rola central związkowych i federacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy.  Co dalej z projektami zmian w prawie pracy – jaki powinien być kierunek reformy prawa pracy.

Czytaj więcej...

Przejście do nowego pracodawcy – po nowemu

Przejście pracowników do nowego pracodawcy w trybie obecnego art. 23 [1] k.p. oraz wg art. 66-72 projektu kodeksu pracy.

Temat przejścia pracowników do nowego pracodawcy jest dla strony społecznej niezwykle istotny. Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 23 [1] k.p. generowało liczne patologie w postaci tzw. „bezkosztowych czy niskokosztowych  restrukturyzacji zatrudnienia” dokonywanych z pominięciem przepisów o zwolnieniach grupowych lub tzw. outsourcingu pracowników. Artykuł ten umożliwiał też swobodne formowanie przez pracodawcę „części zakładu pracy” oraz „dobór” pracowników w niej zatrudnionych, czego efektem było pozbywanie się z zakładu pracy osób, których stosunek pracy podlegał dodatkowej ochronie, lub których miejsca pracy miały ulec likwidacji i pojawiała się konieczność wypłaty odpraw.

Czytaj więcej...

Projekty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy – debata Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Wstęp

W dniu 28 marca br. w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyła się debata dotycząca dwóch projektów kodeksów pracy – indywidulanego i zbiorowego. Niestety debata od strony organizacyjnej, a także merytorycznej nie spełniła oczekiwań zaproszonych gości. Z trzynastu członków Komisji Kodyfikacyjnej w debacie udział wzięli jedynie czterej jej przedstawiciele, przy czym dr Liwiusz Laska (przedstawiciel OPZZ) oraz prof. Gładoch (Pracodawcy Rzeczpospolitej) poinformowali, że jako dwoje z trzech członków Komisji (obok dr Szmidta z NSZZ Solidarność) głosowali przeciwko obu projektom. Obrony projektów podjął się zatem jedynie prof. Zieleniecki – przewodniczący Komisji. Przedstawiciel konfederacji Lewiatan prof. Jacek Męcina opuścił debatę już po godzinie jej trwania, nie odpowiedziawszy na żadne z pytań z sali. Na szczególną uwagę zasługuje nieobecność prof. Sobczyka – przewodniczącego zespołu ds. indywidualnego prawa pracy. Równie zastanawiający był brak na sali pozostałych członków Komisji: przede wszystkim przedstawiciela NSZZ Solidarność dr Szmidta, przedstawiciela świata nauki prof. Pisarczyka, czy przedstawicieli Business Centre Club.

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.