Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania

 

Kodeks Zbiorowego Prawa Pracy - projekt

 

Kodeks Pracy - projekt

Polityka RODO
O nas

    Zmiany w prawie pracy

 

Przepisy o monitoringu

w układzie czy w regulaminie cz 1.

Niniejsze opracowanie zawiera odpowiedź na pytanie:

Czy nowe regulacje dotyczące stosowania przez pracodawcę monitoringu (których wydanie przewiduje art. 22[2] i 22[3] K.p.) w przypadku pracodawcy, u którego obowiązuje ZUZP mogą znaleźć się w regulaminie pracy, czy powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy?

Zgodnie z art. 22[2] § 6 k.p. „Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy”. Przepis dotyczy wprost monitoringu wizyjnego (co wynika z definicji zawartej w § 1), ale stosuje się go odpowiednio do monitoringu poczty elektronicznej (art. 22[3] § 3 k.p.) oraz do innych form monitoringu (art. 22[3] § 3 w zw. z § 4 k.p.).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

monitoring w zakŁAdach pracy - zmiany w kodeksie pracy

 

Zagadnienie "Czy obraz z kamer może być wykorzystywany do kontrolowania obecności i pracy pracowników i jakie można na podstawie zarejestrowanego obrazu wyciągnąć konsekwencje" doczekało się niedawno regulacji. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje art. 22[2] Kodeksu pracy. Stanowi on, że:  

Czytaj więcej...

Układy zbiorowe pracy - propozycje zmian wg projektu kodeksu zbiorowego prawa pracy

Poniżej przedstawiam zestawienie obowiązujących przepisów o układach zbiorowych z przepisami projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Przepisy nowe są w dużym stopniu wzorowane na obowiązujących, i w przeważającej masie mają zbliżone, albo wręcz identyczne brzmienie. Projekt zakłada jednak kilka bardzo wyraźnych zmian jeżeli chodzi o czas obowiązywania układów (znikają układy na czas nieokreślony) oraz skutki wygaśnięcia układu (nie ma potrzeby dokonywania wypowiedzeń zmieniających). Ponadto projekt przewiduje, że w niektórych przypadkach układy mogą być mniej korzystne niż ustawa, a porozumienia zbiorowe – mniej korzystne niż układy.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w sprawie dalszych prac nad zmianami w zbiorowym i indywidualnym prawie pracy

 

 

STOP DALSZEJ LIBERALIZACJI PRAWA PRACY

Co dalej z reformą prawa pracy. To nie jedyne pytanie, które się nasuwa po przedstawieniu i odrzuceniu projektów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Pytanie to uzupełniają kolejne, a mianowicie; Czy reforma prawa pracy zawsze ma oznaczać jego liberalizację. Czy ciągła i nadal postępująca liberalizacja prawa pracy ma obecnie sens. Czy kształt prawa pracy ma być zawsze dopasowany do liberalnej gospodarki rynkowej, czy raczej zabezpieczać pracowników przed jej mechanizmami. Jaka powinna być rola central związkowych i federacji pracodawców w tworzeniu prawa pracy.  Co dalej z projektami zmian w prawie pracy – jaki powinien być kierunek reformy prawa pracy.

W ocenie Zrzeszenia  obecna próba zmian w prawie pracy nie miała znamion reformy lecz dalszą jego liberalizację. Procesy liberalizacji prawa pracy rozumiemy jako kolejne „uelastycznienie” praw pracowniczych, jeszcze lepsze dostosowanie wszystkich aspektów pracy pracownika do potrzeb pracodawcy i jednoczesne rozluźnienie obowiązków pracodawców wobec pracowników.

Czytaj więcej...

Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków - wniosek do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (prof Marcin Zieleniecki) o kontynuację prac nad przepisami dot;

- przejścia pracowników do nowego pracy,

- ograniczenia umów "śmieciowych",

- "rzeczywistego" pracodawcy,

- kontroli legalności sporów zbiorowych

Szanowny Panie Ministrze!

Na wstępie chcielibyśmy podziękować z udział w debacie na temat projektów kodeksów zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jednocześnie pragniemy podziękować za wkład pracy,  jaką wniósł Pan w przygotowanie tych dokumentów. W naszej ocenie obydwa projekty nie zasługują na jednoznaczną krytykę. Jest w nich wiele instytucji, które zasługują na zainteresowanie i akceptację. Z niepokojem przyjmujemy zatem prasowe informacje na temat odrzucenia przez gremia polityczne obydwu tych dokumentów. Projekty te powinny być podstawą do dyskusji na temat kształtu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, a w przyszłości podwaliną pod nowe ustawy. Tak by nie powtórzyć błędów z debaty proponujemy, by dyskusję podzielić na węższe działy lub nawet pojedyncze instytucje.

Czytaj więcej...

Projekty kodeksów pracy - nad czym warto dalej pracować

Po oświadczeniu rzeczniczki PIS o braku poparcia dla przygotowanych przez Komisję kodyfikacyjną projektów prace nad reformą prawa pracy zostały wstrzymane. Być może jest to dobry moment aby raz jeszcze bez emocji przyjrzeć się tym dokumentom i zastanowić się czy są w nim elementy ,ad którymi warto dalej pracować. Poniżej lista zagadnień, które warte są dalszej dyskusji:

  1. Domniemanie stosunku pracy (art. 47, 50 i 51) i przepisy pozwalające sądowi ustalić treść stosunku pracy (art. 51 i 53).
  2. Ograniczenie samozatrudnienia do osób wysoko wykwalifikowanych bądź dobrze zarabiających (art. 48 i 49).

Czytaj więcej...

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.