Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

    Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 

Międzyzakładowy związek zawodowy a federacja związków zawodowych

 

Ocena skutków prawnych podawania się federacji związków zawodowych (związku zrzeszającego inne związki zawodowe, nie posiadającego deklaracji członkowskich osób fizycznych - pracowników)  za związek o charakterze międzyzakładowym (związek zrzeszający i posiadający deklaracje osób fizycznych) Ocena dotyczy ewentualnych skutków przewidzianej w znowelizowanej ustawie o związkach zawodowych sądowej kontroli liczebności i reprezentatywności takiej organizacji, a także podpisywania przez nią dokumentów zbiorowego prawa pracy

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wspólna reprezentacja związkowa z 25[3] znowelizowanej uzz a rokowania i podpisanie protokołu dodatkowego do zusp

 

 

Pytanie: Jaka jest relacja między art. 241[9] § 2 k.p. a art. 25[3] ust. 3 u.z.z. W szczególności czy wspólna reprezentacja, o której mowa w art. 25[3] u.z.z. musi powstać w celu dokonania zmian w ZUZP?

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Czas pracy związkowca

Pytanie:

Czas pracy związkowca; czy pracodawca może wymagać od zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy związkowca bytności w zakładzie pracy – orzecznictwo, komentarz

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Wejście związkowca na zakład pracy - propozycje regulacji

 

W ramach prac Zespołu ds. prawa pracy przy Radzie Dialogu Społecznego przedstawiono dwa projekty regulacji dot. zasad dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej. Pierwszy to projekt nowelizacji art. 33 [1] ustawy o związkach zawodowych [uzz] drugi to kodeks (porozumienie central związkowych), wprowadzające zasady dobrej współpracy w zakresie wstępu przedstawicieli związków zawodowych na teren zakładu pracy oraz prowadzenia działalności informacyjnej. W pierwszej kolejności przytaczamy treść obydwu projektów, w następnej komentarz oraz nasze stanowisko w tej sprawie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

 

Wspólna reprezentacja związkowa - art. 25[3] ust. 3-5 ustawy o związkach zawodowych

 

Pytanie dotyczy skutków nowej regulacji dot. wspólnej reprezentacji zawartej w art. 25[3] ust. 3-5 ustawy o związkach zawodowych.

Wątpliwości dotyczące art. 25(3)  ust. 3 i 4 ustawy o związkach zawodowych:

  1. czy taka wspólna reprezentacja dotyczy występowania tylko wobec pracodawcy?
  2. czy ta reprezentacja ma charakter stały czy doraźny?
  3. co jeśli interesy poszczególnych organizacji wchodzących w skład reprezentacji są sprzeczne?
  4. co jeśli staną się sprzeczne w trakcie negocjacji?
  5. jak się to ma do przepisów o wspólnej reprezentacji przy rokowaniach nad ZUZP?

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Oświadczenia członków związku o przynależności do innych organizacji związkowych

nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

 

 Z  dniem 01 01 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Jedną z pierwszych czynności, które związek musi wykonać jest co półroczne oświadczenie o liczebności związku zawodowego na dzień 31 grudnia, które ma być złożone w ciągu dziesięciu dni pod sankcją utraty uprawnień zakładowej organizacji związkowej oraz oświadczenie o liczebności dla uzyskania statutu organizacji reprezentatywnej (kolejne takie oświadczenia będą składane na dzień 30 czerwca).  Wzory oświadczeń w odrębnym opracowaniu

Czytaj więcej...

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.