Kancelaria prawa pracy oraz prawa gospodarczego

Kancelaria REGULUS
Najnowsze opracowania
Polityka RODO
O nas

Publikacje Kancelarii Prawnej REGULUS

 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego a ankiety pracownicze.

 

Podstawą prawną dla prowadzenia ankiety wśród pracowników  jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 019.742).

Ustawa ta posługuje się pojęciem bezpieczeństwa przemysłowego (choć w zasadzie nie określa co to znaczy). Zgodnie z art. 57 ust. 1 tej ustawy: „Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy i postępowania sprawdzające wobec osób wymienionych w ust. 3.”

Z kolei art. 57 ust. 3 stanowi, że „W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego oraz w okresie ważności świadectwa przeprowadza się postępowania sprawdzające wobec osób nieposiadających odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa lub kolejne postępowania sprawdzające wobec:

1) kierownika przedsiębiorcy;

2) pełnomocnika ochrony i jego zastępcy;

3) osób zatrudnionych w pionie ochrony;

4) administratora systemu teleinformatycznego;

5) pozostałych osób wskazanych w kwestionariuszu, które powinny mieć dostęp do informacji niejawnych.”

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Powierzenie pracownikowi samochodu służbowego a zmiana warunków umowy o pracę

 

Pracodawca może powierzyć pracownikowi dodatkowy obowiązek w postaci prowadzenia samochodu służbowego „w celu efektywnego wypełniania obowiązków służbowych”. Istotne jest w tym wypadku, czy pracownik faktycznie potrzebuje samochodu do realizacji obowiązków pracowniczych i co zawiera opis stanowiska pracownika. Przyjmuje się, że jeżeli powierzenie samochodu wynika obiektywnie z rodzaju stanowiska, to nawet jak nie jest wpisane do zakresu obowiązków to pracodawca może je powierzyć, bez zmiany umowy o pracę (np. w formie wypowiedzenia). Jeśli jednak rodzaj stanowiska nie wskazuje na potrzebę korzystania z samochodu służbowego, a w zakresie obowiązków nic na ten temat nie ma, to pracodawca może taką zmianę przedstawić pracownikowi najpierw w formie dobrowolnego porozumienia. Jeśli pracownik się nie zgodzi, to pracodawca może wprowadzić tę zmianę za pomocą wypowiedzenia zmieniającego (w ramach którego, przedmiotowy obowiązek wchodzi w życie z upływem okresu wypowiedzenia).

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przepisy Tarczy 4.0 a prawo pracy

 

Uchwalona w dniu 19 czerwca 2020 r. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 ukazała się w dzienniku ustaw z 23 czerwca 2020 nr 1086. Jest to akt obszerny, liczy strony 76. Dokument ten dalej określany będzie jako nowela. Weszła ona w życie co do zasady dnia 24 czerwca 2020 r. (art. 103); wszystkie niżej omówione szczegółowo przepisy weszły w życie 24 czerwca 2020 r., chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Projekt kolejnych zmian do  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

 

Ogólna ocena tych przepisów musi być krytyczna. Nie chodzi nawet o to, że wchodzą w życie bez vacatio legis i że pozwalają one przerzucić pracodawcy ryzyko i koszty na pracowników, ale o to, że rodzą ogromne możliwości nadużyć. Pojęcie „istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń, o którym mowa w art. 15ga ust. 2” zostało określone w taki sposób, że wielu pracodawców mogłoby te warunki spełnić w toku normalnej cykliczności swojej działalności gospodarczej. Z przyjętej praktyki  wynika, że zmiana przychodów o 20-30% z miesiąca na miesiąc to najzupełniej normalna rzecz w każdej branży. Dlatego można założyć, że niemal wszyscy pracodawcy (poza może tą niewielką grupą, która wręcz „rozkwita”) spełnią warunki zastosowania tych przepisów. Jednocześnie podstawy stosowania tych nadzwyczajnych rozwiązań (art. 15ga ust. 4 i 5) będą dla pracowników niezwykle trudne do zweryfikowania, bowiem wymagać to będzie wglądu w księgowość pracodawcy. W szczególności ogromne praktyczne trudności mogą wynikać z pomysłu powiązania automatycznego zawieszenia autonomicznych źródeł prawa pracy dotyczących ZFŚS z czynnikami ekonomicznymi których weryfikacja jest możliwa dopiero po upływie pewnego czasu (art. 15gd ust. 3).   

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 Skorygowany komentarz do projektu ustawy Tarcza 3.0 

 

Poniższy komentarz do projektu ustawy (Tarcza 3.0) stanowi uzupełnienie komentarza przesłanego do Zrzeszenia w dniu 29 04. br. Poprzedni komentarz był podstawą negatywnego stanowiska Zrzeszenia, które zostało przekazane partnerom społecznym. Wyrażamy  zatem nadzieję, że przyczynił się do obecnych ustępstw po stronie pracodawczo rządowej. Poniższy komentarz powstawał w dużej presji czasowej, mogą się tam znaleźć literówki lub inne tego typu nieprawidłowości, za które przepraszamy. 

Interesujące dla ZZZE regulacje zawarte są w art. 35 projektu, który dokonuje kolejnej zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). Część tych zmian dotyczy prawa pracy, i te zostaną omówione poniżej.

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niektóre zagadnienia z ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695).

„Skoszarowanie” pracowników i inne specjalne uprawnienia pracodawcy

Działalność organizacji związkowych

Uzyskiwanie wsparcia dla działalności gospodarczej

Szkolenia

Czytaj więcej...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

    Lista publikacji

 

OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ta witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.