Partnerzy

Nasi partnerzy to:

 • Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) . Więcej
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)   Więcej
 • Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENERGA   Więcej
 • Rada Związków Zawodowych Polskiej Grupy Energetycznej
 • Kolegium Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej ENEA
 • Porozumienie Związków PGNIG Termika S.A.

 

  Współpracujemy z:
 • Komisja Kodyfikacyjna
 • Zespół Ekspercki przy członkach Komisji Kodyfikacyjnej
 • Rada Dialogu Społecznego   Więcej Więcej
 • Zespół Trójstronny ds. Branży Elektroenergetycznej
 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego